[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

فلاتبعوا الهوی ان تعدلوا

شماره

پیوست

دادنامه

دادگاه

 

مرجع رسیدگی: شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شماره حکم ۶۱۳/ ٩٣ – [تاریخ:] ٢٧ شهریور ۷۶

تجدیدنظر خواهان: جمال‌الدین حاجی پور فرزند قدرت و منصور مهرابی فرزند علیرضا

خواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۶۲۷/ ۲۵ – [تاریخ:] ۴ مرداد ۷۶ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند

تاریخ ابلاغ:

تاریخ تقدیم لایحه: ٩ مرداد ۷۶

هزینه دادرسی: پرداخت‌شده:

هیئت دادرسان: محمدعلی صالحی تبار رئیس، حسین هوشمند مستشار.

خلاصه جریان پرونده: در مورخه ٢٩ اردیبهشت ۷۶ تجدیدنظرخواهان توسط مأمورین اداره اطلاعات شهرستان بیرجند. با کسب مجوز قضائی از سوی دادگاه انقلاب این شهر دستگیر میگردند حسب گزارشهای تنظیمی و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواه منصور مهرابی فرزند علیرضا افسر اخراجی نیروی دریایی بوده که پس از پاکسازی در زمینه کارهای ساختمانی فعالیت خود را شروع کرده و سرپرستی کارگاه تأسیساتی شرکت فانتوس در بیرجند را عهده‌دار شده و همزمان فعالیتهای خود را در تشکیلات بهائیت آغاز نموده و پس از ورودش به این شهرستان به عضویت هیئت آموزشی زبان انگلیسی درآمده و در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی دانش آموزان بهایی و خانواده هایشان کلاسهائی را در منازل برگزار کرده و پس از آن مسئولیت هیئت تربیت بهائی‌ها را بر عهده گرفته و فعالیتهای مؤثری را تا پایان سال ۷۵ دنبال نموده و جلسات هیئت ضیافت و حیات بهائیان را بصورت مستمر در منزلش دایر کرده و اخیراً هم توسط تشکیلات هیئت خادمان ملی مستقر در تهران به عضویت تشکیلات هیئت خادمین بیرجند منصوب شده و در این خصوص سفرهایی نیز به تهران داشته است، اداره اطلاعات این شهر نیز گزارش کرده که وی از مسئولان با نفوذ و مورد اعتماد بهائیت محسوب شده که در سطح مدرسه دوازده فروردین علناً بنفع فرقه ضاله بهائیت تبلیغ و در مدت بازداشتش و در ملاقات با خانواده بهائیان آنها را به برگزاری جلسات غیرقانونی تشویق کرده و از دادن تعهد نسبت به تعطیلی جلسات غیرقانونی امتناع نموده است، دیگر تجدیدنظر خواه جمال‌الدین حاجی پور فرزند قدرت که قبل از سال ۶۰ بعد از دستگیری سران بهائیت و تعطیلی محافل آنها مدتی بازداشت بوده که پس از رهائی مجدداً اقدام به برقراری ارتباط با تشکیلات کرده و عضویت در هیئت‌های مربوط به این فرقه را پذیرفته و در این رابطه مسئولیت هیئت آموزشی علوم و فنون را جهت ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموزان بهائی، عهده‌دار شده و اقدام به برگزاری دیگر جلسات تشکیلات بهائیت در منزل خود نموده است وی در دادگاه گفته که دستورات خود را از تشکیلات موسوم به یاران ایران مستقر در تهران و آنان نیز به نوبه خود دستور از تشکیلات عکا واقع در اسرائیل که اماکن متبرکه آنها در آنجا است میگیرند. وی با توجه به فعالیتهای چشمگیری که داشته و مسئولیتهای مختلفی را که عهده‌دار بوده در سال ۷۶ توسط مسئولین بهائیت تهران بعضویت هیئت خادمین این فرقه منصوب شده و از هرگونه همکاری و تعطیلی جلسات غیرقانونی امتناع و به برگزاری جلسات اصرار ورزیده است و در دادگاه نیز صراحتاً اظهار داشته نمیتواند تعهدی مبنی بر تعطیل جلسات بهائیت بدهد و بایستی تشکیلات یاران مستقر در تهران این تعطیلی جلسات را به آنها اعلام نمایند. دادگاه با رسیدگی به قضیه و استماع اظهارات متهمان و ملاحظه گزارشها و تحقیقات بعمل آمده بزه جاسوسی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نفع اسرائیل اشغالگر قدس از طریق فعالیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی فرقه ضاله بهائیت و برگزاری جلسات تشکیلاتی به منظور برنامه‌ریزی جهت جوانان درون تشکیلات و جذب آنها توسط متهمان ثابت دانسته بموجب رأی تجدیدنظر خواسته باستناد مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۸ و تبصره ذیل ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از آنان را به تحمل دو سال حبس و ضبط اموال توقیفی مرتبط با تشکیلات محکوم مینماید. با ابلاغ رأی محکوم علیهما نسبت به آن اعتراض و لوایح تجدیدنظرخواهی خود را در مهلت قانونی تقدیم داشته‌اند، پرونده به این شعبه ارجاع گردیده و در مورخ ١١ شهریور ۷۶ بنظر دادگاه رسیده است، ملاحظه گردیده تجدیدنظر خواهان طی لایحه ثبت شده شماره ۷۸۶ – [تاریخ:] ۴ شهریور ۷۶ زندان بیرجند تقاضای تمدید مدت دادرسی بمنظور تعیین وکیل مدافع برای دفاع از حقوقشان را نموده‌اند، دادگاه درخواست بعمل آمده را قانونی دانسته و با صدور اخطاریه این به نامبردگان در زندان بیرجند از آنان خواسته ظرف مهلت یکماه پس از رؤیت اخطاریه وکلای خود را به این مرجع معرفی نمایند در پاسخ مشارالیهما طی لایحه ارسالی ثبت شده بشماره ٨٧٧ – ۲۵ شهریور ۷۶ در زندان بیرجند، از این مرجع، تقاضای رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواهی خود را بدون حضور وکیل نموده‌اند بتاریخ ۲۶ شهریور ۷۶ دادگاه بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره و حصول توافق نظر ختم دادرسی اعلام بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید.

 

"رأی دادگاه تجدیدنظر "

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان جمال‌الدین حاجی پور فرزند قدرت و منصور مهرابی فرزند علیرضا نسبت به دادنامه شماره ۶۲۷/ ۲۵ – [تاریخ:] ۴ مرداد ۷۶ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند، دفاعیات مشارالیهما در این مرحله مؤثر در مقام نبوده و اعتراض آنها موجه نمیباشد، با توجه به اینکه بهائیت تشکیلات غیر مجازی شناخته شده که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور میباشد و تجدیدنظر خواهان با عضویت در این تشکیلات غیرقانونی علیرغم تذکرات قبلی بر منع تشکیل چنین جلسات و محافلی، به تذکرات وقعی ننهاده و حتی از دادن تعهد نسبت به تعطیلی جلسات تشکیلاتی غیرقانونی بهائیت خودداری نموده‌اند و با عنایت به محتویات پرونده و گزارشهای تنظیمی و اقاریر بعمل آمده مجرمیت آنان در حد اقدام علیه امنیت داخلی از طریق حرکتهای تشکیلاتی غیرقانونی محرز و مسلم است، رأی تجدیدنظر خواسته در قسمت حبس از لحاظ احراز جرم و انطباق مورد با قانون و تعیین کیفر بلااشکال است ضمن رد تجدید نظرخواهی بعمل آمده مستنداً بماده ٢٢ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی بر تأیید و ابرام آن صادر و اعلام میگردد؛ و در قسمت ضبط اموالی که در ارتباط با تشکیلات بوده و استفاده به نفع غیر می‌شده، با لحاظ ماده ١٣ قانون اقدامات تأمینی مصوب ١٢ اردیبهشت ١٣٣٩، اشیاء و اموالی که از مصادیق این ماده باشد حکم به ضبط بلااشکال است و تأیید میگردد و سایر موارد طبق دستور دادگاه محترم به صاحبانش مسترد میگردد. ف

رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان

محمدعلی صالحی تبار

مستشار دادگاه

حسین هوشمند

[مهر:] فتوکپی برابر با اصل است

[امضا]

[مهر ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]