[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شاهنشاهی]

وزارت علوم و آموزش عالی

ارزشنامه تحصیلات خارجی

دبیرخانه شورای ارزشیابی

مدارک تحصیلی خارجی

شماره ۴۸۱۹

تاریخ ۳۱ شهریور ۵۲

[عکس]

[مهر با نوشته‌های زیر داخل آن روی عکس]

وزارت علوم و آموزش عالی

[آرم شاهنشاهی]

دبیرخانه شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی

 

مدارک تحصیلی آقای شهاب‌الدین مظلومی دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد سال [حذف شده] به شرح زیر:

۱- دیپلم مهندسی عالی از دانشگاه فنی استانبول (ترکیه) مورخ ۸ اگوست ۱۹۷۲

۲- رساله تحت عنوان: [نوشته به زبان ترکی]

 

در دویست و چهاردهمین جلسه کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به تاریخ ۲۳ شهریور ۵۱ رسیدگی شده صحت صدور و تعلق مدارک مذکور به ایشان تصدیق و ارزش تحصیلات نامبرده فوق‌لیسانس در مهندسی متالوژی از ترکیه شناخته شد.

از طرف وزیر علوم و آموزش عالی

[امضا]

 

[مهر با نوشته‌های زیر داخل آن]

وزارت علوم و آموزش عالی

مدیرکل دبیرخانه شورای ارزشیابی

[آرم شاهنشاهی]

دبیرخانه شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]