[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دفتر وزیر

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۱۸۹۳۱/ ۱۱۰

۱ مهر ١٣۸۳

 

جناب آقای میرزا آقا علایی

با سلام

بازگشت به نامه ثبتی شماره ۱۳۸۵۱ مورخ ۱۴ مرداد ١٣۸۳ در خصوص برقراری حقوق بازنشستگی به آگاهی می‌رساند:

برابر گزارش شرکت مخابرات ایران، موضوع در هیئت محترم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و آن هیئت حکم انفصال دائم جنابعالی را بلااشکال و قانونی دانستند. علی ایحال چنانچه عدم وابستگی خود را به فرقه بهائیت اعلام نمائید با طرح مجدد پرونده در هیئت مربوط جهت برقراری مستمری شما و اعمال ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری موافقت می‌گردد.

 

سید محمد سیدپورمقدم

مشاور وزیر

ازطرف و مدیرکل دفتر وزارتی

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]