[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری اصفهان

 

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۵۸

شماره: ۵۴۰۳/ش

پیوست: -----

آقای عطاالله صادقی ملک‌آبادی بنشانی اصفهان [آدرس] توسط آقای رحمت اله موسوی

 

در پاسخ مشروحه مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ اشعار میدارد گزارش شماره ۱۵ / ۱۴۵۸۷ / ح – ۲۲ مهر ۱۳۵۸ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان حاکیست استخدام افراد ایرانی در مؤسسات و ادارات دولتی در صورتی که متدین بیکی از ادیان رسمی (اسلام – یهودی – مسیحی – زردشتی) نباشد منع قانونی دارد بنابراین پایان دادن به خدمت شما مستند بمواد قانون موجود میباشد.

از طرف استاندار اصفهان

فیروزآبادی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]