[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ ١٠ شهریور ۷۵

شماره ١٠٨٨/٢٠٣

پیوست

بسمه تعالی

دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

واحد پیگیری نامه‌های مردمی

بازگشت به نامه شماره ۵۴۴۳/۷۵/د مورخ ١٣ تیر ۷۵ منضم به نامه مورخ ۲۵ خرداد ۷۵ آقای هوشنگ گلستانی کارمند سابق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه اشعار میدارد:

نامبرده قبلاً طی نامه مورخ ٩ مرداد ۷۴ در خصوص برقراری حقوق بازنشستگی خود با دفتر نظارت و بازرسی این سازمان مکاتبه نموده و دفتر مذکور پس از بررسی‌های لازم، پاسخ مقتضی به وی اعلام نموده است.

متذکر می‌شود نامبرده عضو فرقه ضاله بهائیت بوده و قطع حقوق بازنشستگی وی در همین رابطه و بر اساس تصمیم هیأتهای بازسازی نیروی انسانی سابق صورت گرفته است، اضافه می‌نماید مشارالیه در مراجعات حضوری مکرر، از وابستگی خود به فرقه مذکور دفاع نموده و این امر را مسئله‌ای اعتقادی می‌داند و مدعی است که این مسئله نمی‌تواند باعث قطع حقوق بازنشستگی‌اش شود.

با عنایت به‌مراتب فوق در این رابطه تخلفی از موازین قانونی صورت نگرفته و بنابراین اقدام دیگری در این زمینه متصور نمی‌باشد./پ

از طرف سید عبدا[لله] هجرتی

معاون بازرسی حقوقی و امور مجلس

١٠ شهریور ۷۵

[مهر:] اندیکس شد

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

۱۱۶۲۷۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]