[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی سنائی

(غیردولتی – غیرانتفاعی)

 

تاریخ: ۲۳ مرداد ۸۷

شماره: ۵/۲۰۳۵/۸۷

پیوست: -----

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیرکل محترم دفتر امور مجلس

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد جمشیدی

با عرض سلام

بازگشت به نامه شماره ۲۴۱۸/۵۲ مورخ ۱۸ مرداد ١٣۸۷ آن دفتر محترم مبنی بر بازگرداندن به تحصیل آقای حسام میثاقی (دانشجوی اخراجی) به استحضار می‌رساند نامبرده از ادیان بهائیت می‌باشد و طبق دستور وزارت اطلاعات و حراست وزارتخانه این دانشجویان نباید مشغول به تحصیل باشند و ما فقط به دستور عمل نموده‌ایم. قبلاً از بذل توجهی که نسبت به مسائل دانشجویان دارید کمال تشکر را دارد.

 

ریاست موسسه

مهندس مهدی طحانی زاده

[امضا]

[مهر رسمی] موسسه آموزش عالی سنائی

 

[آدرس]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۲۷۹۷ /۵۲

۵ شهریور١٣٨٧

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

جناب آقای [ابیراتی]

۱۰ شهریور ١٣٨٧

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]