[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

[آرم]

شرکت ملی نفت ایران

 

تاریخ: ١   بهمن ۱۳۶۸

شماره: ی ۴۴۶۱۰/

پیوست:  ۱۳۸۰۶ / ۶۸

 

 

آقای دکتر عزت اله نظری

کارمند بازنشسته شماره [حذف شده]

[آدرس  به انگلیسی]

 

سلام‌علیکم

عطف به نامه مورخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۶۸ و پیرو نامه شماره‌ی ۴۴۶۱ / ۶۹۱۵ / ۶۸ مورخ ۲۵  شهریور  ۶۸ همانطوری که قبلاً به شما اطلاع داده شد بر اساس رأی شماره ه– ب- ۷- ۱۲۳۶ مورخ ۱۵ اردیبهشت  ۱۳۶۲  هیئت بدوی بعلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم شده‌اید. مراتب جهت اطلاع سرکار اعلام میگردد.

 

وا -- المستعان

از طرف شرکت ملی نفت ایران

مهدی حاج علیان

رئیس خدمات بازنشستگان

[امضا]

٢  بهمن ۶۸

 

آدرس: تهران [آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]