[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری سیستان و بلوچستان

 

تاریخ ٢٠ اسفند ۵۷

شماره: ١٧ / ١٢٧- ١- ٧٠٣

پیوست

 

از: فرمانداری چابهار

به:

موضوع:

بازگشت به رونوشت نامه شماره ۳۷۵۲ مورخ ١٧ اسفند ۵۷ عنوان آقای محمد ناب کارمند فرمانداری به آگاهی می‌رساند همانطور که مکرراً بوسیله کمیته مرکزی انقلاب اسلامی و از طریق رسانه‌های گروهی اعلام شده است کمیته‌های محلی از دخالت در عزل و نصب و امور دستگاه‌های دولتی منع شده‌اند. لذا در صورتیکه خدمات نامبرده مورد رضایت فرمانداری بوده و به خدمت ایشان نیاز باشد ادامه کار نامبرده در آن فرمانداری از نظر استانداری بلامانع است.

 محمد ابراهیم اکبری

[امضا]

سرپرست معاونت امور سیاسی و اداری و عمرانی استانداری

گیرنده رونوشت:

آقای محمد ناب کارمند فرمانداری چابهار جهت اطلاع و مراجعه به محل خدمت.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]