[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دانشگاه علم صنعت ایران

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۷۶– ۱۶۱۴

تاریخ: ۲۹ تیر ۶۲

پیوست: یک برگ

 

"حکم تجدید نظر شورای پذیرش"

 

آقای مسعود مجیدی

دانشجوی رشته مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت شماره دانشجویی [حذف شده] سال ورود به دانشگاه [حذف شده] تعداد واحد گذرانیده ----- معدل کل -----

بدینوسیله باطلاع میرساند که:

اعتراض شما و ضمائم آن در تاریخ ----- به شورای پذیرش ----- واصل گردید. و رسیدگی مجدد به پرونده و اعتراض نامه‌تان و ضمائم آن در تاریخ ۲۵ تیر ۶۲ شروع و در تاریخ ۲۹ تیر ۶۲ خاتمه یافته است و رأی تجدید نظر این شورا به اتفاق آراء / با اکثریت آراء بقرار زیر است:

بنا بر:

گزارش گروه تحقیق، اسناد و مدارک موجود، شهود مورد وثوق شورای پذیرش، اقرار خودتان، اظهار نظر مراجع قضائی و در نظر گرفتن ادعای توبه شما

الف- مطابق ماده یک بند د

و ماده یک بند ب

و....

آیین نامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که طی بخشنامه شماره ۱۷۲/م...

مورخ ۲۹ فروردین ۶۲ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شده است.

ب – طبق بند

            ضوابط عمومی گزینش‌ها مصوب هیئت عالی گزینش ستاد پی‌گیری فرمان امام

ج – طبق نظر هیئت مرکزی گزینش وزارت فرهنگی و آموزش عالی

 

بسمه تعالی

چون شما بهائی هستید لازم است مراحل ذیل را طی نمائید [یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

.با توجه به متن حکم صادره چنانچه ادعای توبه و تشرف به دین مبین اسلام را داشته یا دارید بایستی دو مرحله ذیل انجام شده و نتیجه به شورای پذیرش تسلیم گردد:

۱- به حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی مراجعه نموده و طی مراحل مربوطه به دین مبین اسلام مشرف شوید.

۲- پس از انجام بند ۱، در روزنامه‌های کثیرالانتشار صبح و عصر کشور (مانند اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی و ...) مشرف شدن خود را همراه با عکس در دو نوبت با فاصله یک هفته درج نمائید.

بدیهی است پس از انجام دادن دو مرحله فوق و ارائه نتایج به شورای پذیرش در حکم صادره تجدید نظر شده و نتیجه متعاقبا باطلاع خواهد رسید

 

[مهر رسمی] شورای پذیرش

دانشگاه علم و صنعت ایران

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی پائین صفحه]

۸۰۱ – ۴۲

۱۶ /۱۵ – ۶ /[۶۰]

 

[یادداشت دستنویسی بالای صفحه اول]

۱۹۲ – ۴۲

۱۷ / ۱۷ – ۴ اردیبهشت ۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]