[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی– درمانی تهران

بسمه تعالی

شماره ۱۷۴۹-١/ ۱۱۴

تاریخ ١٩ فروردین ۱۳۷۴

پیوست----

آقای دکتر احمد عطائی

 استاد بازنشسته (منفصل)

 

با سلام

عطف به درخواست مورخ ١١ اسفند ٧٣ جنابعالی باطلاع میرساند موضوع انفصال شما بر اساس رأی شماره ٩٩٢/ح/ب/٢٨٣ مورخ ٣٠ بهمن ۶۱ هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی که تصویر آن پیوست میباشد انجام گردیده است

محمد عرب

از طرف مدیرکل کارگزینی دانشگاه

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]