[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ امور شهرداری‌ها؛ شمارۀ ۳۳۸۶؛ مورّخهٴ: ۸/۸/۲۲؛ رونویس گزارش بخشداری محلّات

 

فرمانداری شهرستان قم

چندی است عدّه‌ای از اهالی تهران که در حدود سه چهار خانوار بیشتر نیستند، به محلّات وارد و طبق اظهار خودشان بر اثر سختی معیشت تهران به این‌جا آمده و مقداری قماش و اجناس دیگر از قبیل برنج و روغن برای فروش همراه دارند. چند روز قبل دو فقره شکایت از طرف اهالی به این بخشداری و سایر ادارات رسیده است که اشخاص مذکور به عنوان خرید خواروبار به محلّات آمده‌اند و قصد خروج جنس را دارند که با مشورت ادارۀ دارایی بازرس مخفی گماشته شد که مراقبت از خروج جنس بنمایند. به گردان[۱] ژاندارمری شرحی نوشته شد که مراقب اعمال آنها باشند. به طوری که در افواه منتشر است، اشخاص مذکور بهائی و به قصد تبلیغ به این‌جا آمده، ولی تا کنون تظاهراتی نکرده‌اند. از این جهت اهالی آنها را به اماکن عمومی از قبیل حمّام و غیره راه نمی‌دهند و روز قبل هم که خانوادهٴ آنها برای استحمام به حمّام معروف به عرش آمده بودند، از طرف اهالی جلوگیری و از استحمام در حمّام مانع شده‌اند که اگر جلوگیری نمی‌شد، ممکن بود پیش‌آمدی روی دهد. چون بودن آنها در این‌جا صلاح نیست و باید هرچه زودتر به نقطهٴ دیگری نقل مکان نمایند، بنابراین مراتب معروض و کسب تکلیف می‌شود تا هر طور مقرّر فرمایید، اقدام شود.

بخشدار محلّات، حسین شاکری

رونوشت با اصل یکی است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخه اصل: گرده.