[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بنیاد مستضعفان

املاک و مستغلات

تاریخ ۴  دی  ۶۱

 

شماره

پیوست

بسمه تعالی

صورتجلسه

طبق به فرم شناسائی شماره [حذف شده] –[تاریخ:] ١٧  آذر  ۶۱ به ملک عزیزالله متحده واقع در خیابان شریعتی [آدرس] مراجعه و اموال زیر تحویل آقای سعادت عرفانی گردید.

١ - موکت دو طاق

٢ – بخاری دو عدد

٣ – صندلی ٨ عدد

۴ – میز دو عدد

۵ – نردبان دو عدد

۶ – کولر کهنه یک عدد

٧ – کارتن رنگ چند عدد

٨ – مقداری چوب تخته و لاستیک کهنه

(ضمناً ملک به صورت مخروبه می‌باشد.)

 

تحویل دهنده

علی فخرایین [امضا] ۵  دی  ۶۱

 

تحویل گیرنده

[ناخوانا] عرفانی [امضا]

 

[مهر رسمی]

مسئول ناحیه شرقی املاک و استغلات

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

مراتب فوق مورد [ناخوانا] است

[امضا]

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]