[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

پرسشنامه جهت متقاضیان مسافرت به خارج از کشور

 

[فرم پرسشنامه جهت متقاضیان مسافرت به خارج از کشور اطلاعات مختلفی در بخش‌های مشخصات، شغل، همراهان و سابقه درخواست می‌کند. بخش مشخصات، مذهب شخص و همسر وی را سؤال می‌کند]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]