[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ٢٧ اسفندماه ١٣٦٠

[شماره:] ١٦٦٧٩

صفحه: ١٨

 

بسمه‌تعالی

فرم درخواست ثبت‌نام در مسابقه ورودی "مدرسه تربیت مدرس"

[فرم درخواست جهت ثبت‌نام در مسابقه ورودی به مدرسه تربیت مدرس اطلاعات مختلفی از اطلاعات شخصی و سابقه تحصیل درخواست می‌کند. یکی از ضوابط متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور که در فرم مبنی بر مسلمان، کلیمی، مسیحی و زرتشتی است]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]