[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

پرسشنامه مخصوص (تمدید، تجدید و صدور گذرنامه المثنی)

متقاضیان مقیم خارج

 

[پرسشنامه مخصوص (تمدید، تجدید و صدور گذرنامه المثنی) اطلاعات مختلفی در بخش‌های مشخصات، شغل، گذرنامه و سابقه تحصیلی را درخواست می‌کند. بخش مشخصات، مذهب شخص را سؤال می‌کند]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]