[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

اداره گذرنامه

درخواست صدور گذرنامه

فرم ١

 

[فرم ١- درخواست صدور گذرنامه اطلاعات مختلفی را درخواست می‌کند. در بخش مشخصات شخصی از مذهب شخص سؤال می‌شود]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]