[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

برگ مشخصات داوطلبان امتحان گزینش

 سال تحصیلی ٧ - ١٣٦٦

فرم شماره ١

[فرم شماره ١- برگ مشخصات داوطلبان امتحان گزینش، اطلاعات مختلفی مانند اطلاعات شخصی و سابقه تحصیل درخواست می‌کند. در اطلاعات شخصی، از دین شخص سؤال می‌شود]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]