[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش

استان زنجان

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ٢ شهریور ۱۳۶۲

شماره ۱۴- د ١١١٣/١

ضمیمه-----

 

خانم راضیه یداله زاده آموزگار بازنشسته آموزش و پرورش

 نظر به اینکه بنابر گزارش کتبی و مستند مرکز ستاد انقلاب اسلامی، شماره پیرو مسلک بهائیت هستید لذا لازمست در اسرع وقت حداکثر ٣ روز پس از دریافت این نامه به سئوالات زیر پاسخ دهید.

١-آیا پدر و مادر و اجداد شما همه بهائی بوده‌اند یا شما یا این مسلک گرویده‌اید؟

٢- از چه تاریخی پیرو مسلک بهائیت شده‌اید؟

٣- مسلک بهائیت با اسلام چه فرقها و اختلافاتی دارد؟

۴- آیا مسلک بهائیت را یک مسلک مترقی میدانید و اعتقاد کامل به آن دارید؟

۵- چه دلایلی دارید که مسلک بهائیت بر مسلکهای دیگر برتری دارد؟

۶- اگر کسی بخواهد پیرو مرام شما شود به چه طریق باید عمل کند؟

 

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان.

حیدری

[امضا]

 

گیرنده رونوشت:

واحد نظارت و پیگیری اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]