[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

پرسشنامه

مخصوص ستاد انقلاب فرهنگی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

ستاد انقلاب فرهنگی

 

[پرسشنامه ستاد انقلاب فرهنگی اطلاعات مختلفی در تعدادی از بخش ها مانند اطلاعات شخصی، مشخصات دانشجوئی و وضعیت اشتغال را درخواست می کند. بخش اول فرم سؤال ٨ دین شخص را جویا می شود]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]