[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک پاسارگاد

شعبه: -----

 

[آرم] بانک پاسارگاد

برگ مشخصات مشتریان حقیقی

 

محل الصاق عکس

 

[برگ مشخصات مشتریان حقیقی بانک پاسارگاد اطلاعات مختلف شخصی را به‌منظور شناسائی مشتریان درخواست می‌کند یکی از این سؤالات دین شخص را جویا می‌شود.]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]