[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شیراز- باجگاه- ریاست محترم دانشکده کشاورزی

محترماً اینجانب ذبیح اله انوری علی آباد دانشجوی رشتهٴ دامپروری با نهایت تعجب خبر محرومیت خویش را از تحصیل شنیدم خواهشمند است علت آنرا به آدرس ذیل اطلاع دهید. زاهدان – [حذف شده]  انوری

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]