[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شیراز – باجگاه

ریاست محترم دانشکده کشاورزی

رونوشت جهت ستاد انقلاب فرهنگی

 

محترماً اینجانب ذبیح اله انوری علی آباد دانشجوی رشتهٴ دامپروری تلگراف جواب قبولی مبنی بر علت محرومیت از تحصیل فرستادم جوابی نرسید خواهشمندم ذکر فرمائید علت آن اعتقاد اینجانب به دیانت بهائی است یا دلیل دیگری دارد.

زاهدان خیابان امام خمینی [حذف شده]

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۵۷ ک

۷۴۵۱۱۳

۱۲ اردیبهشت ۶۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]