[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی

جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران

سازمان زنان ایران

شماره

تاریخ ١٢ تیر ۵۸

پیوست

 

هیئت مدیره محترم جامعه زنان انقلاب اسلامی

احتراماً پیرو حکم شماره ۲۴۱۷ مورخه ١٢ تیر ۵۸ مستدعی است علت اخراج اینجانب باهره روحانی مددکار اجتماعی را از جامعه زنان انقلاب اسلامی کتباً اعلام فرمائید.

با احترام

باهره روحانی مددکار اجتماعی

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]