[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ٧٨٧

تاریخ ٢٧  اسفند ۶۰

دانشگاه متحدین دختران

بسمه تعالی

بسمه تعالی

خانم مهناز رضوانی

عطف به نامه مورخ ٢٠  اسفند ۱۳۶۰ شما در مورد اینکه عضو فرقه ضاله نیستید، به استحضار می‌رساند که خود شما در نامه مرقوم داشته‌اید که " معتقد به دیانت بهائی هستید، اولاً بفرمائید پیامبر این دین چه کسی است، ثانیاً کلیه مذاهب بزرگ اسلام و از جمله شیعه فرقه بهائیت را بعللی از جمله چگونگی اعتقاد به پیامبر، امامت، مقررات و قوانین دینی که متخذ از قرآن و سنت نیست، فرقه ضاله می‌دانند.

از شما خواهش می‌کنیم در صورت تمایل برای توضیح بیشتر به دانشگاه تشریف بیاورید.

[امضا روی مهر رسمی]

شورای مدیریت جهاد دانشگاهی

دانشگاه دختران

دانشگاه متحدین

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]