[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

نمرهٴ: ۴۲۴

تاریخ: ۳ شهر الکلمات ۱۰۱

مطابق ۲۴ تیر ۱۳۲۳

 

هیأت محترمهٴ ارتباط با اولیای امور

عین مرقومهٴ نمرهٴ ۲۴ محفل مقدّس روحانی میانج و ضمیمهٴ آن راجع به تعدّیّات وارده بر جناب غفّار جلالی یکی از بهائیان آن سامان لفّاً برای ملاحظه و اقدام مقتضی ایفاد می‌شود. مزید تأیید و توفیقتان را سائل و آملیم.

منشی محفل، علی‌اکبر فروتن

سواد به محفل مقدّس روحانی میانج ارسال و ضمناً استدعا می‌شود رقایم و مراسلات خود را به لحن امری مرقوم و از استعمال لغات و کلماتی که در منشآت امری مصطلح نمی‌باشد، احتراز فرمایند.

منشی محفل، علی‌اکبر فروتن

[ امضاء:]

علی‌اکبر فروتن 

[ مهر:]

محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

سنهٴ ۹۱

 

[حاشیه:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]