[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیته موقت انقلاب اسلامی

 

شماره:۲۷۳۴

تاریخ: [۵] خرداد ۱۳۵۸

 

کمیته محترم یاسوج

 

عین شکایت رسیده از قراء بویراحمد سفلی به پیوست ارسال، مقتضی است در این مورد تحقیق و اجازه ندهید بعده[ای] ظلم روا دارند غیرمسلمانان هم باید در پناه اسلام در امان باشند مردم را به اسلام بدبین ننمائید بگذارید مشغول به کار خویش باشند و کسی مزاحمشان نشود و از نتیجه حتماً کمیته مرکزی را مطلع فرمایند.

 

ستاد مرکزی کمیته انقلاب اسلامی

محمد رضا مهدوی کنی

[مهر رسمی]

[امضا]

 

 

آدرس: [آدرس]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

تلفن کمیته مرکزی

[چهار تلفن]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]