[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ریاست محترم شهربانی جمهوری اسلامی ایران

 

۲۴ اردیبهشت ۵۹

 

گزارش

محترماً بعرض میرساند مدت ۲۰ سال است که اینجانب سروان دکتر خردمندان افتخار خدمت در سازمان شهربانی را دارم بیشتر سنوات فوق را به تعیین اعتیاد پرسنل معتاد و تشویق و ترغیب آنها به ترک این بلای خانمانسوز گذرانیده و با کمال میل امور محوله را بنحو احسن انجام داده‌ام اکنون که سلامت و جوانی خود را در آزمایشگاه شهربانی از دست داده‌ام بر طبق دستور عمومی شماره ۲۵۷۴ بعلت اعتقاد به دیانت بهائی از تاریخ ۱۵ فروردین ۵۹ از کار اخراج شده‌ام و از ترفیع اینجانب نیز خودداری بعمل آمده.

اخراج اینجانب بعلت فوق بر خلاف.

۱-آیات شریفه قرآن مجید است (که اجرای آنرا کراراً حضرت امام خمینی تأکید فرموده‌اند)

لا اکراه فی الدین – لکم دینکم ولی دین – ان اکرمکم عند اله اتقکیم ...

۲- برخلاف نامه حضرت علی ع است که بمالک اشتر می نویسند این مردم که بر آنها حکمرانی می‌کنی یا مسلمانند با تو برادر؛ و یا غیر مسلمانند با تو برابر

۳- بر خلاف اصول ۱۴-۱۹-۲۰-۲۳-۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تفتیش عقاید را ممنوع و تجاوز و تعرض بحقوق افراد کشور را جایز ندانسته است.

۴- بر خلاف اصول دوم و هیجدهم قانون حقوق بشر است که آزادی شغل – عقیده و اندیشه را آزاد دانسته و دولت ایران با قبول اصول حقوق بشر به عضویت سازمان ملل در آمده است.

اکنون شرط تبدیل اخراجی اینجانب را به بازنشستگی امضاء تعهد نامه‌ای دانسته‌اند که نه تنها با اعتقادات مذهبی اینجانب مغایر است بلکه بر خلاف کلیه اصول قوانین شرعی و انسانی نیز میباشد.

چون اطاعت از حکومت بر هر فرد بهائی لازم و سعی در ترقی و تعالی ایران عزیز که در نزد ما چون کعبه عزیز است فرض و واجب است (من به وحدانیت خداوند یکتا معتقد و به رسالت حضرت رسول اکرم ص معترف و ائمه اطهار را جانشنیان بر حق آن حضرت میدانم و در دوران خدمت هم طبق تأئید اداره ابداً تبلیغ مرامی ننموده‌ام.)

اکنون استدعا دارد دستور فرمایند با قبول تعهد نامه ضمیمه که به تصویب شورای انقلاب نیز رسیده است نسبت به بازنشسته کردن اینجانب اقدام لازم به عمل آید.

با تقدیم احترام. سروان دکتر خردمندان

افسر اداره تشخیص هویت

 

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

اداره بازنشستگی و بیمه برابر مقررات جاری اقدام فرمائید. [اسم ناخوانا] ۵ خرداد ۵۹

 

معاونت اداری – طبق مصوبه شورای انقلاب اقدام شود. [اسم ناخوانا] ۳ خرداد ۵۹

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

در اجرای بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۳/۲- ۱۷ اردیبهشت ۵۹ سر پرستی دارائی جمهوری اسلامی ایران جهت اقدامات اولیه به اداره تشخیص هویت بخش خدمت [ناخوانا]

 

ورود به دفتر اداره بیمه بازنشستگی

شماره ۸۴۲۱ تاریخ ۶ خرداد ۵۹

 

۸۹=۱-۴-۳۲

[ناخوانا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]