[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] صنعت ایران

[تاریخ:] ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

 

نرم افزار رد بهائیت – با زنده رود

شامل ۳۱۳ جلد کتاب ومقاله به زبان‌های فارس و عربی – کتابخانه فارسی با ۲۸۵ کتاب و مقاله در پنج بخش عقاید، داستان، تاریخ، استعمار و رد و نفد – کتابخانه عربی شامل ۲۸ جلد کتاب و مقاله – امکانات کاربردی: ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا، جستجوی پیشرفته در متن پاورقی و عناوین، تصاویر زیبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]