[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

سازمان جنگلها و مراتع کشور

جنگلداری کل استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره ۲۶۸۴

تاریخ  ۱ مرداد ۵۸

 

حضرت آیت اله جناب آقای ملک حسینی

احتراماً یکبرگ فتوکپی تلگراف آقای سازگار موجر ساختمان این سر جنگلدارکل که مطالبه اجاره بهاء بابت سه ماهه آخر سال گذشته و چهار ماه اول سال جاری نموده‌اند بپیوست تقدیم میشود همانطوریکه مستحضرند این سر جنگلدار کل مطابق امر شرعی جنابعالی از پرداخت اجاره بها ساختمان استجاره به موجد که بهائی است خودداری نموده است اینک جهت دادن پاسخ لازم بر اساس موازین شرعی و قانونی نیاز به حکم حاکم شرع در دادگاه انقلاب دارد مستدعی است مقرر فرمایند هرگونه اقداماتی که از نظر جنابعالی میسر است اعلام فرمایند تا پاسخ تلگراف آقای سازگار داده شود

مجید مجیدزاده

سرپرست سرجنگلدار کل استان کهگیلویه و بویراحمد

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 

بسمه تعالی

چون این منزل در زمان هویدا و تقویت دستگاه دولت و فعالیت جبهه بهائیت عامل صهیونیسم و امپریالیسم امریکا بر ضد روحانیت و ملیت ساخته شده و دولت ملعونه هویدا از بودجه دولت که در اختیار عمال فاسد بهائی قرارگرفته ساخته شده است ساختمان مربوط بملت و در استفاده جوانهای مسلمان از همان حکومت [ناخوانا] [ناخوانا] قرار گرفت و بمقتضای این وضع سازگار بهائی با آن خیانتی که بکار برد و سفارشاتی از هویدا و منصور روحانی [ناخوانا] استاندار پست وقت آورد حق هیچ چیزی ندارد این منزل سازگار نیست این ساختمان بهائیت بود که با مخالفت شدید خود [ناخوانا] برخورد کرد ساختمان فعلاً مربوط بملت [ناخوانا] حق هیچ چیزی را ندارد-

٢ مرداد ۱۳۵۸

حاکم شرع حاج سید کرامت اله ملک حسینی [ناخوانا]

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

آقای رسائی- لطفاً در پاسخ نامه آقای سازگار پی نوشت حاکم شرع ذیل نامه سرجنگلدار را مرقوم فرمائید.

۶ مرداد [؟]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]