[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۵۹۰۱

[صفحه] ۳

 

سخنرانی در حضیره القدس [حظیرة‌‌القدس]

شیراز – به مناسبت ۱۵ شعبان، شیراز یکپارچه غرق نور و شادی شد و از طرف کلیه گروه‌ها و ادارات کشور و پرسنل لشکری، شهر به طرز زیبایی تزئین گردید و از سوی مهدیه شیراز در محل حضیره القدس و مهدیه، حجت‌الاسلام گلسرخی سخنرانی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]