[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:]چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۵۹۰۱

صفحه: ٣

 

سخنرانی در حضیرة‍‌القدس [حظیرة‍‌القدس]

شیراز- به مناسبت ۱۵ شعبان، شیراز یکپارچه غرق نور و شادی شد و از طرف کلیه گروهها و ادارات کشور و پرسنل لشکری، شهر بطرز زیبائی تزئین گردید و از سوی مهدیه شیراز در محل "حضیرة‌القدس" [حظیرة‍‌القدس]

و مهدیه، حجت‌الاسلام گلسرخی سخنرانی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]