[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آزادگان

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۶۴ - ۲۶ رجب ۱۴۰۵

[شماره:] ۱۵۰۸

[صفحه:] ۱۱

 

وزیر خارجه امریکا انقلاب اسلامی را آفت تاریخ خواند

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: این اظهارات ادامه شیوه خصمانه و دخالت جویانه امریکا علیه جمهوری اسلامی است...

براساس این گزارش شولتز در سخنان خود که در وزارت خارجه آمریکا و در مقابل کمیته صهیونیست های این کشور ایراد کرد با اظهار نگرانی از سرکوب عوامل آمریکا در ایران گفت: ما باید به هر طریقی که میتوانيم از دوستان خود حمایت کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا در حالیکه از مبارزات انقلابی ملت ما با آمریکا خشمگین بنظر میر سید افزود در ایران تمام سنت های اسلامی زیر پا گذاشته شده است.

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ارتباط با اظهارات شولتز وزیر خارجه آمریکا که جمهوری اسلامی ایران را به ایجاد فشار براقلیت های مذهبی متهم نموده گفت: این اظهارات ادامه شیوه خصمانه و دخالت جویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که از پیروزی انقلاب آغاز شده و به هدف خدشه دار کردن حیثیت جمهوری اسلامی ایران همچنان استمرار یافته است وی افزود: وزیرخارجه آمریکا سعی دارد تا با تحریف واژه ها و سوء استفاده ازآرمان های بشری و متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران به نادیده گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی مسلک استعماری بهائیت را مذهب قلمداد کند واضح است آنچه که خاطر آقای شولتز را آزرده نموده است موضوع اقلیت های مذهبی در ایران نیست بلکه ضربات کوبنده و شکست های مکرری است که هر روز بر پیکر استعمار آمریکا و دست نشاندگانش در منطقه وارد می شود و آمریکا را در دیدگاه مردم جهان و بویژه مسلمانان بی اعتبار کرده است سخنگوی وزارت امورخارجه اظهارداشت جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن این اتهامات بی اساس و تاکید بر این نکته که محاکمه افراد مجرم بواسطه اعمال خلاف قانون نه عقاید آنان صورت میگیرد. سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را بعنوان دخالت آشکار در امور داخلی خود تلقی نموده و شدیدا آن را محکوم می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]