شیوا محمودی اسدالله زاده

متولد  ٢٢ تیر ۱۳۲۴ در تهران

در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۶۰ در تهران تیرباران شد

 

شیوا محبوبی اسدالله زاده در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران داشت و تدریس می‌کرد. بعد در رادیو تلویزیون ایران استخدام شد ولی در سال ۱۳۵۹ در زمان انقلاب اسلامی، به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از کار اخراجش کردند.

در سال ۱۳۵۹ به عضویت محفل روحانی محلی[۱] تهران انتخاب شد و در روز ١١ آبان ۱۳۶۰ درطی جلسۀ محفل، به همراه پنج عضو دیگر و دو میزبان دستگیر شد و همه را به زندان اوین بردند. در ۱۴ دی ۱۳۶۰ به همراه پنج عضو محفل، کوروش طلائی، خسرو مهندسی، اسکندر عزیزی، عطاءالله یاوری، فتح‌الله فردوسی و میزبانشان شیدرخ امیرکیا (بقا) تیرباران شدند.  جسد آنان را به خانواده‌هایشان تحویل ندادند و احتمالاً مأمورین دولتی آن‌ها را به خاک سپردند. عموی شیوا محبوبی، هوشنگ محمودی عضو محفل روحانی ملی[۲] ایران بود که در روز ٣٠ مرداد ۱۳۵۹ با دیگر اعضاء ربوده و ناپدید شد.  پدر شوهر او، حسین اسدالله زاده نیز در روز ٧ مرداد ۱۳۶۰ در تبریز اعدام شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱]   محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲]  محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.