شیرمحمد دست‌پیش

متولد ۵ اردیبهشت ١٣١٧در کتا، بویراحمد

در تاریخ آذر ۱۳۵۷ در بویراحمد به قتل رسید

 

در آذر ۱۳۵۷ که بهائیان در روستای کتا در معرض هجوم و غارت و قتل بودند، کار هماهنگی فرار آنان از روستا به عهده او بود. وقتی دو نفر از خویشان مسلمانش به او اخطار کردند که فوراً از کتا خارج شود، در جواب گفت که برای کمک به دیگران تا آخر خواهد ماند و آخرین بهائی خواهد بود که کتا را ترک می‌کند. در نتیجه او را به شدت زدند و مجروح کردند. بعد خانواده‌اش را جمع کرد و به روستای فلارد در نزدیکی کتا برد. سپس خودش به کتا برگشت. بعدازظهر، وقتی همه بهائیان از روستا خارج شده بودند سوار موتورش شد و به طرف فلارد حرکت کرد؛ اما در راه به قتل رسید.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)