سهیل هوشمند

متولد ٢٧ آذر ١٣٣٧ در شیراز

در تاریخ ٧ تیر ۱۳۶۲ در شیراز به دار آویخته شد

 

سهیل هوشمند در منزل همجوار منزل حضرت باب در شیراز به دنیا آمد. دیپلمۀ دبیرستان بود و کار لوله‌کشی می‌کرد. چند ماه پس از انقلاب، روزی هنگام رفتن به طرف محل کار، دو مرد در کوچه به او حمله کردند و سخت او را زدند. چندی بعد، عده‌ای پاسدار به خانه‌اش ریختند و در غیاب او همه کتابها و مدارک شخصی او را ضبط کردند. در روز ۱۵ مهر ۱۳۶۱ هنگامی که جلوی فروشگاهی منتظر نامزدش بود دستگیر شد. او را اول به بازداشتگاه سپاه و سپس به زندان عادل‌آباد بردند. در زندان او را به شدت شکنجه کردند. در روز ٧ تیر ۱۳۶۲ به دار آویخته شد. هنگام مرگ ۲۴ سال داشت.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)