[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] شیعه نیوز

[تاریخ:] ۴ شهریور ۱۳۸۹

 

تسهيل پناهندگي پيروان بهائيت ايران

به گزارش خبرنگار فرهنگی ـ اجتماعی آتی نیوز، سابقا عناصر بهائي كه براي اخذ پناهندگي به سازمان UN مراجعه مي‌كردند مي‌بايست از تشكيلات بهائيت ايران به عنوان بهائي به آن سازمان معرفي نامه دریافت می کردند تا بدین ترتیب صدور مجوز پناهندگي براي آنان بلامانع اعلام ‌شود.

اما اكنون هيچ معرفي نامه‌اي در این خصوص ارسال نمي‌گردد و تنها كافي است كه يك عنصر بهائي در خارج از كشور، بهائي بودن متقاضی پناهندگی را تاييد كند.

به گزارش آتی نیوز، پس از تعطيلي تشكيلات بهائيت ايران در سال ۸۷، همچنان نیز شاهد هستیم که معرفي نامه براي افراد متقاضي اخذ پناهندگي صادر مي‌شود و این در حالی است که قبل از تعطيلي تشكيلات بهائيت، عناصر رده پايين رضايتي از عناصر تشكيلاتي نداشتند.

همچنین یک منبع آگاه در این باره به آتی نیوز گفت: عناصري از تشكيلات كه قبلا مسئوليت‌هايي داشتند اكنون اظهار مي‌كنند كه ما تشكيلات نداريم در حالي كه همان افراد به طور پنهاني بعضي از عناصر تشكيلاتي را در راستاي اهداف فرقه هدايت مي‌كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]