[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] شیعه نیوز

[تاریخ:] ۱۱ مهر ۱۳۸۷

[شماره:] ۸۷۰۷۱۱۱۴

 

قبله بهایی‌ها، میراث فرهنگی شد!

از آن رو اقدامی عجیب است که بسیاری از بناهای مهم و تاریخی مسلمانان و مسیحیان که در سرزمین های اشغالی واقع شده است، مثل مسجد الاقصی و ...، با بی توجهی جامعه بین الملل، بارها توسط رژیم جعلی و نظامی اسراییل مورد تهدید و در معرض تخریب قرار گرفته است.

به گزارش شیعه نیوز، چندی قبل، یونسکو در اقدامی غیر معمول، "روضه مبارکه " در بهجی - مقبره رهبر فرقه ضاله بهایی ها - در شمال سرزمین های اشغالی را به عنوان یکی از میراث فرهنگی جهان ثبت کرد. این اقدام که مورد حمایت فراوان رسانه های وابسته به صهیونیسم قرار گرفت، از آن رو اقدامی عجیب است که بسیاری از بناهای مهم و تاریخی مسلمانان و مسیحیان که در سرزمین های اشغالی واقع شده است، مثل مسجد الاقصی و ...، با بی توجهی جامعه بین الملل، بارها توسط رژیم جعلی و نظامی اسراییل مورد تهدید و در معرض تخریب قرار گرفته است و اجازه بازسازی (به عنوان یک مکان تاریخی با دوهزار سال قدمت) آن به مسلمانان داده نمی شود.

در حالی که رژیم صهیونیستی با تحریف آموزه های یهودیت، سعی در توجیه ظلم و ستم خود بر مردم مظلوم جهان و به ویژه فلسطینیان دارد، با اهمیت ویژه قائل شدن برای این مکان آن را به قبله بهاییها تبدیل کرده‌اند و گفته می‌شود بهاییها مراسم مذهبی خود را به سمت این مرکز انجام می‌دهند.

شایان ذکر است بهائیت دینی استعماری است که هر چند وقت یکبار براساس نیاز غرب در قوانین آن تجدید نظر می شود.!! به عنوان مثال چند سال پس از تاسیس اسراییل، کشف شد که قبله بهایی ها باید به سمت آن کشور باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]