[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] شیعه نیوز

[تاریخ:] ۷ ارديبهشت ۱۳۹۳

 

داستان غم انگیز فرقه سازی و تشعب در امت محمدی

بروز اختلاف‎‎های فکری و عقیدتی در امت محمدی (صلی الله علیه وآله) داستانی غمانگیز و قصه ای طولانی دارد.

«شیعه نیوز»: شیطان از سویی، نفس اماره از سوی دیگر، تمایلات قدرتطلبانه و دشمنی‎‎های ریشهدار با اساس مکتب، از طرفی دیگر در پدید آمدن این «تشعب» نقش داشته و دارند.

گاهی روسای منحرف مذاهب فاسد، با علم و عمد، فرقه ساختهاند تا آسیاب دشمن را بچرخانند.

گاهی سرانگشت سیاست‎‎های بیگانه و عوامل نفوذی استعمار، در داخل کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان، به مذهبسازی و فرقهبازی و تفرقه‎‎های مسلکی پرداختهاند. نمونه آن، فرقه گمراه و فتنهانگیز «قادیانی» در بلاد هند بود که توسط غلاماحمد قادیانی ـ که سرسپرده استعمار انگلیس بود ـ پدید آمد و همچنین فرقه مزدور «بهائیت» در ایران که با سرانگشت همان سیاست بریتانیا ساخته شد....

اگر بهائیت، یک دین ساختگی و بدعتی آشکار و دستپرورده سیاست بیگانه است، گروه‎‎ها و احزاب بینام و نشان و فرقه‎‎های بی تیتر و تابلو و جریان‎‎های پشت صحنه هم وجود داشته و دارند که نوعی بدعت پنهانی را رقم میزنند.

...

منبع: پنجره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]