[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای مقاله]

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:]  ۸ شهریور ماه ۱۳۶۱

شماره: ۱۶۸۰۷

صفحه: ۱۳

 

بسمه تعالی

آگهی استخدام در آموزشگاه بهیاری شهربانی جمهوری اسلامی ایران

شهربانی جمهوری اسلامی ایران جهت دوره یازدهم آموزشگاه بهیاری تعدادی داوطلب دختر را برای تحصیل در آموزشگاه مزبور با شرایط و امتیازات زیر استخدام می‌نماید.

۱ - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲ - مؤمن و معتقد به انقلاب و متدین بدین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳ - سن داوطلب در شروع سال تحصیلی کمتر از ۱۵ سال تمام و بیشتر از ۲۲ سال تمام نباشد.

۴ - حداقل دارا بودن مدرک قبولی سوم راهنمایی یا دوره اول متوسطه نظام آموزشی قدیم

۵- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و اجتماعی و تائید صلاحیت خدمتی آنان توسط مراجع صلاحیتدار و داشتن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع قانونی.

۶- برخورداری از سلامتی جسمی و روانی و تناسب اندام برابر گواهی اداره بهداری شهربانی و عدم اعتیاد مواد مخدر

۷ - موفقیت در آزمایشات ورودی و مصاحبه

۸ - سپردن تعهد خدمت در شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۹ - معرفی ضامن معتبر سپردن ضمانت جهت پرداخت هزینه‌های متعلقه در صورت اخراج و یا استعفاء در حین آموزش و یا قبل از پایان مدت تعهد خدمتی

 

امتیازات:

۱ - دانش آموزان در سالهای اول و دوم و سوم تحصیلی در آموزشگاه بهیاری شبانه‌روزی بوده و کلیه هزینه‌های مربوطه از قبیل خوراک پوشاک مسکن به عهده شهربانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۲ - به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه بهیاری گواهینامه دوره کامل متوسطه در رشته بهیاری داده خواهد شد و دانش آموزان پس از پایان سال اول به درجه گروهبان دومی مفتخر و ترفیعات بعدی آنان بر طبق مفاد قانون استخدام نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۳- فارغ‌التحصیلان علاوه بر حقوق و مزایای مستمر از مزایای مقرر در قانون کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح استفاده خواهند نمود و هم چنین از مزایای بیمه درمانی و خرید از فروشگاههای تعاونی بهره‌مند خواهند شد

۴- داوطلبان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر و ثبت‌نام با در دست داشتن عین مدرک تحصیلی و فتوکپی آن و عین شناسنامه عکس‌دار و فتوکپی آن و ۲ قطعه عکس ۴×۳ از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا تاریخ ده روز به دانشگاه پلیس واقع در خیابان دکتر شریعتی خیابان سروش مراجعه نمایند.

۱۵۴۷۳ ر م الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]