[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک مرکزی ایران

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۵۱

شماره: کا/۳۲۷۰

خانم ناهید نعمتی

عطف بدرخواست شما برای استخدام در بانک مرکزی ایران بدینوسیله باطلاع میرساند.

در صورتیکه مایلید در امتحان مربوط به استخدام افراد دیپلمه شرکت کنید و واجد شرایط ذیل میباشید با در دست داشتن اصل شناسنامه، دو قطعه عکس ۴×۶- اصل دیپلم کامل متوسطه واصل معافی دائم یا برگ پایان خدمت وظیفه حداکثر تا تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۱ بین ساعات ۳۰/۳ الی ۳۰/۶ بعدازظهر (به‌استثنای روزهای تعطیل) باطاق شماره ۱۰۸ اداره کارگزینی این بانک مراجعه فرمائید.

۱ – حداکثر ۲۵ سال تمام (متولدین ۹ تیر ۱۳۲۶ به بعد)

۲ – متدین به یکی از مذاهب رسمی کشور (اسلام - مسیحیت- زرتشت – یهود)

بدیهی است در صورت عدم مراجعه در فرصت تعیین شده چنین تلقی خواهد شد که از استخدام در این بانک منصرف شده‌اید.

 تاریخ و محل امتحان و مواد امتحان بعداً باطلاع خواهد رسید.

اداره کارگزینی

محمود غفوری [امضا]

محمدجواد منتظری [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]