[روزنامه:] اطلاعات

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۱

شماره ۱۶۷۱۷

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شرکت ملی فولاد ایران

آگهی استخدام

مهم اینست که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمیدهند، ما خودمان باید تهیه کنیم. "امام خمینی"

کارخانه ذوب‌آهن اصفهان جهت تکمیل کادر بهره‌برداری خود بمنظور تسریع در راه‌اندازی طرح توسعه، افرادی را که دارای تخصص‌های زیر باشند به‌صورت پیمانی به مدت یکسال از طریق مصاحبه و آزمایش به همکاری دعوت می‌نماید.

مهندس و تکنیسین در رشته‌های برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک، متالوژ کارگر در رشته‌های برق، مکانیک، آتشکار، ماشینیست و دیگر رشته‌های مشابه خط تولید

شرایط:

١- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

٢- معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران.

٣- متدین بیکی از ادیان رسمی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- نداشتن پیشینه بد.

۵- داشتن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی و یا دفترچه آماده بخدمت مهلت‌دار

۶- داشتن سلامت کامل با تائید بهداری و بهداشت ذوب‌آهن اصفهان

٧- دارا بودن سن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۳۵ سال تمام

خانواده محترم شهدا و وابستگان درجه‌یک شهدا و متقاضیان بازگشت بکار و متقاضیانی که قبلاً پرسشنامه مربوطه را تنظیم نموده‌اند در صورتیکه واجد شرائط استخدامی مربوطه بر اساس مقررات استخدامی این شرکت باشند در اولویت قرار دارند.

افراد واجد شرایط می‌توانند جهت ثبت‌نام و آزمایش و مصاحبه حضوری همه‌روزه به‌استثناء روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۶۱ با در دست داشتن مدرک تحصیلی، اصل شناسنامه عکس‌دار و برگ وضعیت نظام بانضمام یک برگ فتوکپی از مدارک و ۶ قطعه عکس ۴x۶ از ساعت ۷ لغایت ۱۶ به اداره کاریابی و استخدام کارگزینی کل شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان واقع در کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان شهرکرد مراجعه نمایند.

م الف ۱۴۴۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]