[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت تعاونی پرده کرکره ایران

شماره ثبت ۳۶۵۴۱

 

[آرم جمهوری اسلامی ایران]

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۶ اردیبهشت‌ماه ۶۱

شماره: ۵۷۹

پیوست:

 

جناب آقای دهقان عضو شماره [حذف شده]

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند چون تکلیف شرعی شده است که هرگونه معامله با فرقه ضاله بهائیت جایز نیست تقاضا می‌شود مذهب خود را صریحاً روشن فرمائید. توضیح اینکه تا دریافت جواب کتبی از طرف شما دفتر فروش شرکت از تحویل کالا معذور خواهد بود.

 

مدیرعامل شرکت تعاونی پرده کرکره ایران

[مهر رسمی] شرکت تعاونی پرده کرکره ایران

[امضا]

 

تهران – [آدرس]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]