[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 شیر و خورشید

وزارت کشور

فرمانداری گلپایگان

شمارۀ: ۱۶۶۷

 تاریخ: ۱۰/۸/۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

  1. طبق گزارش ژاندارمری دستهٴ سارقین که در هفتهٴ گذشته هاشمی مأمور دارایی را لخت کرده بودند، از قریهٴ ارجنک دو گلّهٴ گوسفند سرقت می‌نمایند. مأمورین ژاندارمری آنها را تعقیب نموده، پس از دو ساعت زد و خورد بدون این‌که از طرفین کشته یا مجروح شود، سارقین گوسفندها را رها کرده از تاریکی شب استفاده و فرار می‌نمایند.
  2. طبق گزارش ژاندارمری جعفرقلی نام لای‌بیدی که در حوزهٴ گلپایگان مسلّحانه مشغول سرقت بوده با پسرش و یک قبضه تفنگ دستگیر شده است.
  3. طبق گزارش ادارۀ شهربانی محمّدتقی حیدری در موقعی که می‌خواسته درب منزل فروتن را که دارای مذهب بهائی است آتش بزند، به وسیلهٴ پاسبان دستگیر و تحت تعقیب است.

فرماندار گلپایگان، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۴۶۷۰، تاریخ: ۱۸/۸/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]