[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

مورخه ۸ آبان ۱۳۶۲

آقای مهرداد بادکوبه فرزند آقای احمد بادکوبه کارمند سابق شهرداری اصفهان دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره اصفهان و متولد سال ۱۳۴۰ در اصفهان و شماره تسجیلی دیانتی او ۲۶۴۲۶ صادره اصفهان بوده دیپلمه هنرستان صنعتی شماره ۱ اصفهان قسمت دکوراسیون قریب یکسال با شغل خود مشغول کارشده ولی به‌واسطه اشکالات حاصله من‌جمله مشمولیت مهرداد مذکور جنس مورد لزوم کارش به او تحویل نگردید لهذا تکلیف خود را با والدین و محفل مورد شور قرار می‌دهد و آن‌ها در تصمیم او را مختار نموده و خود حاضر می‌شود به‌موجب وظیفه دیانتی و مملکتی برای خدمت وظیفه برود و خود را معرفی می‌نماید و موقعیکه پرسشنامه به او می‌دهند که خصوصیات و آدرس بنویسد عقیده دیانتی خود را بهائی در پرسشنامه قید کرده و در ر وز ۲۰ مهر ۱۳۶۱ به طهران برده می‌شود و مدت سه ماه به فراگرفتن تعلیمات نظامی مشغول و عازم جبهه گردیده و به دهلران روانه می‌شود و کتباً از فرمانده مربوطه خواسته که به‌واسطه عقیده دیانتی خود در امور سیاسیه و کشتن نفوس و جنگ نباید اقدام کند ولو آنکه خودش در حین انجام وظیفه کشته شود و تقاضای خدمتی مناسب نموده لهذا با درخواست او موافقت فرموده و ماشین در اختیارش قرار می‌دهند که موظفین را به جبهه برساند و قریب ده ماه در دهلران و دزفول و غیره به کمال انضباط مشغول خدمت بوده به نحوی که رضایت اولیاء پادگان را کسب کرده و بالاخره در ۲۸ مهر ۶۲ به درجه شهادت واصل می‌گردد در حین انجام وظیفه‌اش و پس از ده روز که به خانواده‌اش اطلاع داده می‌شود جسد او را تحویل گرفته و با خواندن نماز میت و خواندن دعا و مناجات طلب مغفرت او را دفن می‌نمایند – علیه غفران الله – مادر شهید روحا فردوسیان

[اسم و امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]