[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۳ شهریور ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۰۰

 

بسمه تعالی

آگهی استخدام

مرکز پزشکی ایران بمنظور تکمیل کادر پرسنلی خود، افراد مشروحه زیر را بصورت پیمانی و خرید خدمت استخدام مینماید.

شرایط لازم:

۱- حسابدار پیمانی ۷ نفر- داشتن حداقل تحصیلات متوسطه و تجربه مفید در حسابداری                             

۲- آشپز قراردادی  ۵ نفر- داشتن حداقل تحصیلات ششم ابتدائی

۳- نظافتچی قراردادی ۱۶ نفر- داشتن حداقل تحصیلات ششم ابتدائی

ضمناً شرایط زیر برای کلیه متقاضیان لازم است.

الف - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

ب - داشتن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی.

ج - ارائه موافقت‌نامه یا پایان کار از وزارتخانه یا موسسه دولتی محل خدمت (در صورت داشتن سابقه کار)

د - داوطلبان نباید از زمره افرادی باشند که رای هیئت های پاکسازی یا بازسازی نیروهای انسانی در مورد آنان صادر شده باشد.

داوطلبین واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی جهت تکمیل پرسشنامه مربوطه به همراه دو قطعه عکس و یک برگ فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات به امور اداری مرکز پزشکی ایران واقع در خیابان گاندی نبش خیابان بیستم مراجعه نمایند.

م.الف ۱۵۵۲۳

روابط عمومی مرکز پزشکی ایران

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]