[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[سروده یکی از همبندی‌های غیر بهائی فدرس شبرخ]

 

«یادواره شب رخ»

 

عقربکهای ساعت زنگ نیمه‌شب نواخت

وقتی‌که جغد سیاه سکوت شب را شکافت

در دم سپیده‌ای، صبح کاذبی دمید

دست ناامید صبح، شب رخ ما را شناخت

 

جیغ عفریته مرگ پرده‌ای سرخ درید

ملتی بی‌فرهنگ سرخی لاله‌ای دید

شاهین عدل اله با همه تیز پری

برزخ شب نشست بسکه بیهوده پرید

 

آدما، آی آدما صبح صادق ندمید

شفق سرخ شما رنگ سرخش را ندید

بهر پویایی دین بهر اثبات یقین

شب رخی آزاده سوی آزادی دوید

 

بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و شصت‌ وپنج

زندان شهربانی زاهدان

 

[امضا]

 

[یادداشت دست نویس در حاشیه چپ صفحه]

سروده یکی از هم بندیهای غیر بهائی جناب فدرس شبرخ که پس از شهادتش سرود

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]