[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[قطعه شعر از آقای منوچهر روحانی نجف‌آبادی سروده شده در زندان اصفهان]

 

ما سّر و عیانی به بر یار نداریم ای دل تو که دانی

شیدایی ما شهره شد انکار نداریم کی بود نهانی

 

بر درگهت ای دوست سر و جان بفشانیم منصور وشانیم

در بازی جان شک بسر دار نداریم تا جان بستانی

 

سرشار ز حب تو سر از پای ندانیم نی در غم جانیم

جز درد تو اندر دل بیمار نداریم تو روح و روانی

 

شیدای جمالت همه دیوانه و مشتاق جان بر سر میثاق

درّیم ولی گرمی بازار نداریم یوسف صفتانی

 

چون کرد تجلّی بدل انوار حیاتت اسماء و صفاتت

گشتیم فدا در تو ادبار نداریم جانانی و جانی

 

با جان شرر آتش عشق تو عجین شد تا خلد برین شد

ما ماٴمن و ماٴوی به‌جز این نار نداریم گل گشت و مکانی

 

در انفس آفاق که مستوری و مشهور ای مقصد و مقصود

دیدیم و به‌جز ذکر تو پندار نداریم همواره عیانی

 

در گلشن ابهای تو مستیم و غزل‌خوان از بادهٴ ایمان

غیر از تو گل و گلشن و گلزار نداریم بهر طیرانی

 

اغنام تو در وادی امنیم و خرابیم آسوده زدائیم

بیم از دد و از دشمن خون‌خوار نداریم زیرا تو شبانی

 

ما دل به تو بستیم و ترا یکّه پرستیم هر بت بشکستیم

جز تو صنما دلبر و دلدار نداریم تو ورد زبانی

 

از منزلت ای دوست به‌جز یار براندیم ابرار بخواندیم

جانانه فرود آی که اغیار نداریم بی‌شک و گمانی

 

گفتار بدیع تو پسندیده خریدیم چون خلق جدیدیم

با کهنه‌فروشان جهان کار نداریم بی‌چون و چنانی

 

تا تکیه به غفران عمیمت بنمودیم آسوده غنودیم

شرمنده به غیر از گنه اقرار نداریم هر خرد و کلانی

 

راضی به رضای تو شب و روز شکوریم منقاد و صبوریم

جز میل تو میزانی و معیار نداریم ما را تو ضمانی

 

با گوشه چشمی همه آلام دوا کن حاجات روا کن

جز یاد تو مشعل به شب تار نداریم تو نور فشانی

 

ابناء بشر را به سرا پردهٴ وحدت خواندیم به حکمت

بیگانگی و نفرت و پیکار نداریم هیچ عصر و زمانی

 

آستان بنما بر ضعفا سختی و تمحیصی ای آیت تقدیس

دانی که ما طاقت بسیار نداریم هر پیر و جوانی

 

ای رحمت مطلق ز سحابی رشحاتی بفشان لحظاتی

لب‌تشنه به‌جز دیده بر امطار نداریم آب حیوانی

 

محزون ز فراق تو و مفتون لقائیم مشتاق عطائیم

دریاب که جز حسرت دیدار نداریم هرلحظه و آنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]