[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[شعر از جناب حبیب‌الله اوجی]

 

ما صفا بخشیدن از باد صبا آموختیم

مهرورزی را ز کاه و کهربا آموختیم

 

پایداری را ز کفش و سربلندی از کلاه

گرمی و دامن فشانی از قبا آموختیم

 

شیوهٴ فرمانبری  از سبحه امداد از عصا

عیب پوشیدن سراپا از عبا آموختیم

 

از زر خالص خلوص از آینه روشندلی

انجذاب و قدرت از آهنربا آموختیم

 

حشمت ذات از سلیمان عزّت نفس از کریم

ذکر خیر از هد‌هد شهر سبا آموختیم

 

فیض بخشیدن ز ابرو عطر پاشیدن ز گل

عاشقی از خامس آل عبا آموختیم

 

راه و رسم بندگی در مکتب عبدالبهاء

از احبّای عزیز و اقربا آموختیم 

 

جای تنبیه یدی درباره اهل جهان

صد هزاران آفرین و مرحبا آموختیم

 

در دبیرستان عالم غیر درس عاشقی

اوجیا هر علم دیگر را هبا آموختیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]