[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۳ شهریور ۱۳۶۲

 

بسمه تعالی

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز «اوین»

 

محترماً با پیوست عین نامه شکوائی بعنوان نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران و فتوکپی جوابیه نخست وزیری و فتوکپی جوابیه مجلس شورای اسلامی معروض میدارد با اقداماتیکه جهت ملوک خادم به عمل آمده و نتیجه نگرفته‌ام در تاریخ ۳۱ مرداد ١٣۶۲ ساعت ۵ بعدازظهر توسط سه نفر دختر دومم را بنام توران خادم بقول خودشان جهت بازجوئی بردند به علّت ناراحتی و گریه‌زاری که کردم قول دادند و قسم به جان امام خوردند که تا ۲۴ ساعت دیگر بر میگردانند تا اکنون ۱۴ روز است که از آن تاریخ می‌گذرد از هر دو دخترم کوچک‌ترین اطلاعی ندارم با مراتب فوق مستدعی است امر و مقرر فرمائید اطلاعی از نامبردگان به این زن پیر ناتوان ۸۶ ساله بدهند و آن‌ها را به نزدم برگردانند و در غیر این صورت من پیر ناتوان را به پیش آن‌ها ببرند در انتظار مراحم و کمک و اقدام آن دادستانی انقلاب اسلامی می‌باشم.

مادر پیر داغدیده شمسی خادم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]