[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

تاریخ: ----- شهر ----- ١٢

مطابق ----- ماه ----- ١٣۴

 

نمره -----

ضمیمه -----

(ضمیمه شماره ۵)

بتاریخ پنجم بهمن‌ماه ۱۳۴۵

 

ریاست محترم کارگزینی ذوب‌آهن

محترماً معروض میدارد. همانطوریکه آنجناب استحضار دارند اینجانب سیروس خلیلیان با استحضار و پشتیبانی جنابعالی با پر کردن تعرفه استخدام آن اداره و پذیرش شفاهی آنجناب پس از ختم تحصیلات مهندسی رشته آرشیتکت با یکدنیا امید و آرزو از اطریش عازم ایران گردید؛ و تصور مینمود با وعده و وعید اولیاء امور که کار برای محصلین ایرانی در کشور عزیز وجود دارد بتواند مصدر خدمات گردد – متأسفانه در عمل برخلاف این موضوع مشاهده گردید- و با بهانه‌جوئی راجع به مذهب با استخدام اینجانب مخالفت گردید.

درصورتی‌که.

اولاً مجلس شورای ملی ایران در سال ۱۳۲۴ منشور ملل متفق را به‌اتفاق آراء تصویب نمود و در ماده ۵۵ و ۵۶ منشور فوق‌الذکر صریحاً احترام به حقوق افراد ملل اعم از رنگ – نژاد و مذهب ذکر گردیده است و معلوم نیست این احترام بایستی چگونه عملی گردد.

ثانیاً در عصریکه ملل مترقی جهان جهت دست‌یابی به فضا با یکدیگر رقابت می‌نمایند ذکر این نوع عناوین و مخالفت با استخدام فردیکه عمری در راه تحصیل جهت خدمت به کشور خود تلف نموده است بعلت اینکه بهائی میباشد باعث نهایت تأسف و شگفتی میباشد؛ بنابراین اینجانب از آن جناب امید و انتظار دارد با قولی که در شهر وین داده‌اید پابرجا بوده و حاضر نشوید که اینجانب بیش از این سرگردان و بیکار باشد.

با تقدیم احترام – مهندس خلیلیان

 

آدرس طهران –[حذف شده]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]